Vásárlási és megrendelési feltételek

A www.nyakvarazslo.hu honlapon keresztül történõ megrendelés kizárólag elektronikus úton lehetséges. /megrendeles@nyakvarazslo.hu/
A NyakVarázslóTM weboldalán /www.nyakvarazslo.hu/bárki vásárolhat, aki elfogadja jelen üzletszabályzatot és
magára nézve azt kötelezõ érvényûnek tekinti.
Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket nem áll módunkban elfogadni.

Adatkezelés

A LUMBEX Kft. az ügyfelei személyiségi jogait a legmesszebbmenõkig figyelemben tartja. A LUMBEX Kft. adatbázisában szereplõ adatok kezelése mindenben megfelel a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû
adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben és a Kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló
név- és lakcímadatok kezelésérõl szóló 1995. évi CXIX. törvényben foglalt valamennyi kötelezettségnek. A
szabályzatunk kialakításakor figyelembe vettük a 1998. évi VI. törvényt az egyének védelmérõl a személyes
adatok gépi feldolgozása során, valamint a távollevõk között kötött szerzõdésekrõl szóló 17/1999. (II. 5.) Korm.
rendeletet.

Harmadik fél

A LUMBEX Kft. soha nem adja ki harmadik félnek az adatait az Ön kifejezett beleegyezése nélkül, illetve csak
abban az esetben, ha az adatközlés szükséges bizonyos tranzakciókhoz vagy a szolgáltatás nyújtása igényli ezt.A LUMBEX Kft. a vásárlók adatait a szerzõdés teljesítése, és a szerzõdés feltételeinek késõbbi bizonyításaérdekében tárolja, azt harmadik személynek nem adja át

A bemutatott termékek

A bemutatott termékek jellemzõit és tartalmukat a konkrét árucikk információs weboldala részletesen bemutatja.
A termékekért a LUMBEX Kft. 100% garanciát vállal.
A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett ár, amely ÁFA-val együtt értendõ.

Garancia, szavatosság

A LUMBEX Kft. az általa forgalmazott NyakVarázslóTM termékeire a hatályos jogszabályoknak megfelelõ
garancia idõt vállal. a Ptk.-ban és a 117/1991. (IX.10.) sz. kormányrendeletben foglaltak az irányadóak.
A LUMBEX Kft. a megvásárolt termékekre cseregaranciát vállal, ha azok bizonyítottan a gyártásból vagy a
szállításból eredõen hibásak.

Rendelés és szállítás

A megtörtént rendeléssel a vásárló kijelenti, hogy elfogadja jelen üzletszabályzatot, tisztában van a rendelésmenetével. A LUMBEX Kft. az elfogadás tényét a késõbbi félreértések elkerülése végett elektronikusan rögzíti.
A szabályzat nem elfogadása esetén a rendszer nem engedélyez vásárlást.

Gyorspostai utánvét

A megrendelt termék meghirdetett szállítási ára tartalmazza a csomagolás és az utánvét költségeit.
Rejtett költség nincs.
Az utánvéttel történõ megrendelés fogadását követõ maximum 2 munkanapon belül a megrendelés átadásra kerül
a GLS futárszolgálatnak a vásárló által megadott címre történõ eljuttatás céljából.
Külföldi postai cím esetén a termék postázásának teljes költsége a vásárlót terheli, portó formájában. A
külföldrõl történõ vásárlás esetén a megrendeléshez külön szóbeli egyeztetés szükséges. A kiszállítás a
szállító cég üzletszabályzata alapján történik.
Amennyiben a megrendelt termék átvétele nem történik meg, akkor a megrendelést a LUMBEX Kft. stornózza,
és semmilyen anyagi követelést nem állít a megrendelõvel szemben. A stornózás utáni reklamációnak helye
nincs, a rendelés újra aktívvá nem tehetõ. Igény szerint új megrendelés adható fel a LUMBEX Kft. rendelési
oldalán keresztül.

A LUMBEX Kft. megtagadhatja a teljesítést, amennyiben az akár gyanúsíthatóan, akár bizonyíthatóan kárt
okozna számára. A rendelés megtagadásáról értesítést küld a megrendelõ által megadott e-mail címre az
esetleges félreértések tisztázása céljából

A vásárlástól való elállás joga

A vevõ jogosult a megrendelést követõen, de még a kiszállítást megelõzõen a vásárlástól elállni. Ezt az igényét
jelezheti az ugyfelszolgalat@nyakvarazslo.hu címre küldött
e-mailben. Ebben az esetben a vevõt semmilyen kötelezettség nem terheli.

A Vevõ nem jogosult elállási jogát gyakorolni, ha a küldeményt felbontotta. Amennyiben a termékekrõl
felbontás után derül ki, hogy bizonyítottan minõségileg kifogásolható, és a hiba az áru átvételét megelõzõen
keletkezett, a LUMBEX Kft. a termékre cseregaranciát vállal.  

  Kizárólagos magyarországi forgalmazó
LUMBEX Kft.                   
All right reserved! © 2022 Lumbex Kft.